NÄIN ME TOIMIMME:

Jokaisen asiakkaan kanssa laaditaan kirjallinen sopimus,
jossa määritellään palvelusuhteen laajuus, hinnat
sekä kummankin osapuolen vastuut ja velvoitteet.

Molemmat osapuolet sitoutuvat pitämään salassa
tietoonsa tulleet toisen osapuolen liikesalaisuudet.

Vastuu tilitoimistoon toimitetun aineiston
oikeellisuudesta on asiakkaalla.

Tilitoimisto vastaa palveluiden suorittamisen
yhteydessä mahdollisesti tapahtuvista virheistä.

Tilitoimisto tiedottaa asiakkailleen hoitamiaan palveluja
koskevan lainsäädännön, verottajan ohjeiden ym. muutoksista.