TIETOA VUODELLE 2015
1.1.2015

Verottomat kustannusten korvaukset


Vuonna 2015 Vuonna 2014
Kokopäiväraha 40 euroa 39 euroa
Osapäiväraha 18 euroa 18 euroa
Kilometrikorvaus 0,44 euroa 0,43 euroa

Ulkomaan päivärahat on vahvistettu 209 maalle tai alueelle. Ne löydät verottajan sivulta www.vero.fi.


1.1.2015

Luontoisedut

Puhelinetu
Puhelinetujen arvot pysyvät samoina kuin vuonna 2014. Sekä kiinteän että matkapuhelimen luontoisetuarvo vuonna 2015 on 20 euroa kuukaudessa.

Ravintoetu
Edun verotusarvo työntekijälle työnantajan järjestämässä ruokailussa (oma työmaaruokala tai sopimusruokailu) on 6,20 euroa. Moneen ruokailupaikkaan kelpaavan lipukkeen (ns lounassetelin)
verotusarvo on 75% lipukkeen arvosta.

Autoetu ja asuntoetu
Arvot vaihtelevat - katso verottajan sivuilta tai kysy meiltä.


1.1.2015

Uudet verokortit 1.2.2015

Tammikuussa maksettavista palkoista toimitetaan ennakonpidätys vuoden 2014 verokortin pidätysprosenttien mukaan.

Palkansaajan verokortissa vuodelle 2015 on kaksi ennakonpidätyksen toimittamistapaa, joista palkansaaja itse valitsee mielestään sopivimman. Ennakonpidätyksen toimittamistapaa ei voi muuttaa kesken vuoden.

Vaihtoehto A
Palkkakausikohtainen tuloraja: Tämä vaihtoehto on ollut käytössä aikaisempina vuosina. Sopii niille, joiden tulot kertyvät tasaisesti tai jotka työskentelevät saman työnantajan palveluksessa koko vuoden, vaikka tulot vaihtelisivatkin kuukausittain.
Vaihtoehto B
Sopii niille, jotka työskentelevät vain osan vuotta tai tulot vaihtelevat kuukausittain huomattavasti ja työnantajia on useita. Työntekijän arvioitava, riittääkö tuloraja palkkatuloille, muuten voi olla matti kukkarossa loppuvuonna.


­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­1.1.2015

Lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut 2015

Ohessa tärkeimmät vakuutusmaksut pienille ja keskisuurille yrityksille. Vakuuttamista ja muista maksuista saat tietoa tilitoimistostasi tai eläkevakuutuslaitoksilta.


Työeläkevakuutusmaksu työntekijästä

TEL, TaEL ja LEL ovat 1.1.2007 yhdistyneet Työntekijän Eläkelaiksi (TyEL). TyEL:in tilitystapoihin on tullut uudistuksia, työnantajan kannattaa harkita mikä on itselleen paras vaihtoehto.
2015 2014
% %
TyEL-maksu keskimäärin 24 24,2
Työntekijän alle 53 v 5,70 5,55
eläkemaksu yli 53 v 7,20 7,05


Yrittäjän oma eläkevakuutusmaksu

YEL-maksu lasketaan vakuutukseen vahvistetusta YEL-työtulosta. Aloittavalle yrittäjälle 25% alennus 48 kk:n ajan.

YEL-vuosityötulot eräitä etuuksia varten:

Kelan peruspäivärahaa varten 12 325,55 €/v

Osa-aikaeläkettä varten 15 004,29 €/v

2015 2014
YEL-maksu alle 53 v 23,7 23,3
yli 53 v 25,2 24,8


Työttömyysvakuutusmaksu

2015 2014
Työntekijöiden palkkasummasta 1,45 1,25
-työnantajan osuus 0,80 0,75
-työntekijän osuus 0,65 0,50


Sotu-maksu

2015 2014
Yleisin luokka 2,08 2,14


ALV-huojennus

Arvonlisäverotuksessa on tullut voimaan 1.1.2004 alkaen verovelvollisuuden alarajaan liittyvä huojennus. Huojennukseen oikeuttavan liikevaihdon yläraja on 1.1.2005 alkaen 22 500 euroa. Huojennus koskee kaikkia yritysmuotoja.
Niille verovelvollisille, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 8 500 euroa, palautetaan kaikki tilikaudelta maksetut verot.
Niiden verovelvollisten, joiden tilikauden liikevaihto on yli 8 500, mutta korkeintaan 22 500 euroa, huojennuksen suuruus määräytyy tietyn kaavan mukaan.