Palvelut toteutetaan aina asiakkaan kanssa sovitussa laajuudessa.
Kirjanpidon kuukausittaisten tulos- ja taselaskelmien ja verottajalle
toimitettavien alv-raporttien lisäksi saat halutessasi mm. kustannus-
paikkaraportit ja budjetttiseurannan.
Palkanlaskennan peruspalveluihin kuuluvat palkkalaskelmat,
työnantajasuoritusilmoitukset verottajalle sekä verottajan ja
eläkelaitosten vuosi-ilmoitukset. Sovittaessa tulkitsemme puolestasi
työehtosopimuksia ja seuraamme niissä tapahtuvia muutoksia.


Kirjanpito ja palkkahallinto hoidetaan ajantasaisella, monipuoliset
sähköiset valmiudet omaavalla Econet-ohjelmistolla.

Kirjanpito-ohjelmaan on liitetty graafisen raportoinnin järjestelmä
Talgraf. Näin asiakkaamme saavat kuukausittain graafisessa muodossa
valmiiksi analysoitua ja helposti luettavaa informaatiota
yrityksensä taloudesta.

Verolaskenta ja suunnittelu hoidetaan Veronen-ohjelman avulla.